Beskrivning av NCS:s färgrymd

NCS

NCSNatural Color System, är ett internationellt färgbeteckningssystem för att specificera, kommunicera och kontrollera färg inom arkitektur, design, marknadsföring, tillverkning, utbildning och forskning. 

En NCS kod skrivs såhär “S 0500-N” eller “S 0502-G50Y”

Du kan läsa mer om NCS här

 

NCS-binder of color

RAL

Med RAL menas vanligen RAL Classic, där kulörerna betecknas med ett fyrsiffrigt nummer. Bland RAL-kulörerna finns, till skillnad från bland NCS-kulörerna, bland annat fluorescerande färger. Vidare säger RAL-koderna inget om hur färgen skall blandas, även om de numera är systematiskt ordnade.

RAL koder skrivs såhär “RAL3011” eller “RAL5120”

Du kan läsa mer om RAL här

 

Selder

Selders färg kan blandas utifrån NCS och RAL kod, men selder har även ett eget färgsystem